2012-02-10.Enkis Arv?

Super Bowl och Illuminatisymbolism.


Jag skrev i "Illuminati_Knowledge__the_Actual_Truth_Q",
att Illuminati hade stulit "the Wisdom and Knowledge of the Mystery Schools".

En intressant tanke slog mig nu, då jag satt och läste David Wilcocks
"FINANCIAL TYRANNY: The Final Sections".

Det var ju faktiskt så, enligt Zecharia Sitchin,
att Anunnaki sedan begynnelsen hade två stridande klaner, Enkis och Enlis.

Kan det vara så alltså, att "Enlils sida", d.v.s. den, som så representeras av Illuminati,
dessa Anunnakis reptilian-human interbreed descendants, genom att infiltrera the Freemasons,
ville komma över den Visdom och Kunskap, som Enkis klan besatt?

Det fanns ju, som sagt, om vi nu ska tro Sitchin, (alltid) två läger här.
Kanske är alltså Illuminati en grupp, som representerar Enlils klans ättlingar,
medan Frimurarna är en grupp, som sedan långt tillbaka representerar Enkis klans ättlingar.
Kanske hade de förra under tusentals år avundsjukt och lystet sneglat på de senares arv?

En intressant tanke!